Wrzesień 2020

Kielecczyzna

ZALIPIE - malowana wieś w województwie małopolskim. Najwięcej zdjęć jest z Zagrody Felicji Curyłowej, filii tarnowskiego Muzeum Etnograficzmego.

PACANÓW, senne miasteczko w województwie świętokrzyskim. Sławę zawdzięcza Koziołkowi Matołkowi z wierszowanych utworów Kornela Makuszyńskiego z rysunkami Mariana Walentynowicza. W Pacanowie znajduje się Europejskie Centrum Bajki.

BUSKO ZDRÓJ, uzdrowisko w województwie świętokrzyskim.

WIŚLICA, miasto w województwie świętokrzyskim nad Nidą. W Wiślicy znajduje się bazylika kolegiacka Narodzenia Marii Panny, ufundowana przez Kazimierza Wielkiego - najstarszy i największy kościół dwunawowy w Polsce.